Izaberite jezik:

Vrh strane

• Recikliranje ne krute posteljice puta od mrsavog betona sa asfaltno betonskim kolovozom hladnom metodom

• Glavna masina u tehnoloskom procesu je samohodna reciklirajuca masina remixer plant, koja omogucava zbijanje, drobljenje i mesanje postojeceg tla na licu mesta sa istovremenim dodavanjem Polybond stabilizatora.


Remixer- reciklirajuca masina u procesu ojacavanja posteljice puta


Reciklirajuca masina (regenerator) je ili montirana oprema ili samohodna masina za izgradnju puta koja je projektovana za poboljsanje tehnoloskih karakteristika razlicitih tipova tla kao i za recikliranje i ponovnu upotrebu starih asfaltno-betonskih kolovoza. Masina se koristi za obnovu ostecenog asfaltno betonskog kolovoza, stabilizaciju i ojacanje zemljanih i kamenih donjih strojeva kod postavljanja u industrijskim zonama, zonama rada, tokom rekonstrukcije puteva i postavljanja autoputeva. Osnovna polja primene su poljoprivreda i putarska industrija.Primer rekuperacije/recikliranja ne krute posteljice od mrsavog betona sa asfaltno betonskim kolovozom hladnom metodomMasina za recikliranje na zadatkuZavrsni sloj


Sema procesa stavljanja sloja zastora od stabilizovanog (ojacanog) sloja tla u zemljani nasipSema procesa stavljanja sloja vezivnog sloja stabilizovanog (ojacanog) zemljsnog sloja na kotu nula